Comcol.nl, ‘Monic Bührs en Elisa de Groot over het benutten van talent’

Daarom In Touch

  • Inzicht in de ongeschreven regels
  • Meer zichtbaarheid en profilering
  • Plezier in het politieke spel
  • Aantoonbare impact
  • Direct toepasbaar